ZÁPIS SCHŮZE OV ZE DNE 1.5.2024

Zúčastnění za OV: Michaela Kourová, Simona Nováková, Petra Švejda Martin Borecký a František Pilous

1) Rekonstrukce parčíku
Začala úprava a prořez dřevin a během května začne i stavební úprava

Zodpovídá: Kourová

2) Dětské sportovní odpoledne 25.5.2024

OV pod vedením Míši Kourové připravuje na Hacáku dětské sportovní odpoledne. Žádáme, kdo má možnost zajistit nějaké drobné odměny za sportovní výkony (propagační předměty apod.) nabídněte na OV nebo přímo Míše. Ideální pomoc při akci z řad maminek. Stavba a přípravy začínají dopoledne v cca 9,30.
Zodpovídá: Kourová

3) Revize dětského hřiště
Během května by mělo dojít k revizi stavu dětského hřiště a dle zjištěných závad provedeme brigádu na obnovu mobiliáře a opravu potřebných závad.
Zodpovídá: Pilous

4) Rekonstrukce rybníku Hacák
Připravuje se projekt na revitalizaci a rekonstrukci rybníku. OV vznesl dotaz na ne zcela logické umístění bezpečnostního přelivu a řešíme jeho lepší verzi.
Zodpovídá: Borecký

ZÁPIS SCHŮZE OV ZE DNE 3.4.2024

Zúčastnění za OV: Michaela Kourová, Simona Nováková, Petra Švejda, Martin Borecký a František Pilous

1) Rekonstrukce parčíku
Na jaře se očekává pokračování na parkové úpravě, v rozpočtu města na rok 2024 bylo schváleno a je předvybrána realizační firma.
Zodpovídá: Kourová

2) Ukliďme Česko 6.4.2024

V sobotu 6.4.2024 se Borek zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko. Zahájení v 9,00 na Hacáku, kde všichni brigádníci budou vybaveni pro sběr odpadu (rukavice a pytle) a rozděleni podle počtu do skupin s lokací úklidu v širším okolí našeho intravelánu. Odvoz nasbíraného odpadu zajištěn. Pro brigádníky a zvláště děti bude připravené i malé občerstvení. Informace ještě budou zveřejněny na letáku na nástěnce v Borku.
Zodpovídá: Pilous

3) Dětské sportovní odpoledne 25.5.2024

OV pod vedením Míši Kourové připravuje na Hacáku dětské sportovní odpoledne. Žádáme, kdo má možnost zajistit nějaké drobné odměny za sportovní výkony (propagační předměty apod.) nabídněte na OV nebo přímo Míše.
Zodpovídá: Kourová

4) Zkratka na nádrží
První studie byla projednána na Městě, i před drobné nedostatky odsouhlasena jako realizovatelná. Studii zaslanou k odsouhlasení na orgány Železniční správy si můžete prohlédnout zde: CD. Mezi hlavní nevýhody této studie patří „bariérovost“ řešení, ale nepovedlo se ve stávající trase, a za podmínek daných SŽ, zatím vymyslet bezbariérové řešení, nezaloženém na „drahém a v praxi nepoužitelném elektrickém schodolezu“. Pokud máte někdo návrh, neváhejte se připojit a poslat svůj návrh/studii na adresu OV ( borek@martyho.net ). Doposud nemáme vyjádření SŽ ani k první studii, věc ještě není zdaleka uzavřena. Až/pokud SŽ potvrdí naši studii, že vyhovuje jejich podmínkám a budou ochotni ji schválit v rámci stavebního řízení, pak teprve začne město připravovat na základě studie projekt (investici na vytvoření projektu má OV schválen v rozpočtu Města na rok 2024).
Zodpovídá: Borecký

5) Oprava silnice K nádraží
Na žádost spoluobčanů žádá OV o rekonstrukci rozbité silnice a prozkoumat možnost vybudování bezpečného bezbariérového chodníku pro lepší dostupnost nádraží pro kočárky a invalidní vozíky.
Zodpovídá: Borecký

6) Čarodějnice
30.4.2024 jako každý rok, proběhnou na Hacáku čarodějnice. Buřty s příslušenstvím a LIMO pro děti je zajištěno – ZDARMA. Na čepu bude připraven Kozel 11° za 30 Kč. Doporučujeme si přinést drobné odpovídající předpokládané výši konzumace, a vlastní sklo (nicméně kelímky budou).
O víkendu před čarodějnicemi se vyhlašuje brigáda na jejich přípravu, den bude upřesněn i s ohledem na počasí, kdo máte zájem se zúčastnit, doptejte se nějakého člena OV.

Zodpovídá: všichni členové OV

ZÁPIS SCHŮZE OV ZE DNE 6.3.2024

Zúčastnění za OV: Michaela Kourová, Simona Nováková, Petra Švejda Martin Borecký a František Pilous

1) Rekonstrukce parčíku
Stavba kontejnerového stání – dokončeno
Na jaře se očekává pokračování na parkové úpravě, v rozpočtu města na rok 2024 bylo schváleno

Zodpovídá: Kourová

2) Ukliďme Česko 6.4.2024
V sobotu 6.4.2024 se Borek zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko. Zahájení v 9,00 na Hacáku, kde všichni brigádníci budou vybaveni pro sběr odpadu (rukavice a pytle) a rozděleni podle počtu do skupin s lokací úklidu v širším okolí našeho intravelánu. Odvoz nasbíraného odpadu zajištěn. Pro brigádníky a zvláště děti bude připravené i malé občerstvení. Informace ještě budou zveřejněny na letáku na nástěnce v Borku.

Zodpovídá: Pilous

3) Dětské sportovní odpoledne 25.5.2024
OV pod vedením Míši Kourové připravuje na Hacáku dětské sportovní odpoledne. Žádáme, kdo má možnost zajistit nějaké drobné odměny za sportovní výkony (propagační předměty apod.) nabídněte na OV nebo přímo Míše.

Zodpovídá: Kourová

4) Zkratka na nádrží
Proběhlo předběžné zaměření a vytvořena studie řešení zkratky na nádraží. OV souhlasí se studií, dále bude návrh projednán na Městě.

Zodpovídá: Borecký

5) Upozornění na zpevnění lesních cest
Z důvodů neověřených zpráv OV požádá vedení Města o prověření informací o záměru Arcibiskupských lesů na využití asfaltového obrusu na zpevnění lesních cest, které již probíhá v lokalitě cesty „u Hausbotů“, a následně má pokračovat i okolo Turyňského rybníku. Činnost je sice chválihodná, ale je silná obava ze znečištění rybníka, následně spodních vod a našich zatím pitných studen.

Zodpovídá: Pilous

6) návrh na umístění kryté lavičky
OV podpořilo návrh na umístění „mobilní“ kryté lavičky na hřiště Hacák. Lavička bude uzpůsobena tak, aby v ní nešlo jakkoliv „přebývat“ a byla využitelná pouze na sezení a schováním se před nepříznivým počasím pro cca 4 osoby.

Zodpovídá: Borecký

7) oplocení fotbalového hřiště
Na schůzi OV se prodiskutoval způsob pevného oplocení fotbalového hřiště proti divokým prasatům. Do příští schůze bude připraven předběžný finanční návrh a požádáme Město o profinancování. Vlastní vybudování bude formou brigády.

Zodpovídá: Švejda

ZÁPIS SCHŮZE OV ZE DNE 7.2.2024

Zúčastnění za OV: Michaela Kourová, Simona Nováková, Petra Švejda Martin Borecký a František Pilous

1) Rekonstrukce parčíku
Stavba kontejnerového stání – dokončeno
Na jaře se očekává pokračování na parkové úpravě, v rozpočtu města na rok 2024 bylo schváleno

Zodpovídá: Kourová

2) projekt Stodola Hacák

Projekt jako takový je dokončen, dokončena je už příprava rozpočtu, nyní probíhá předání dokončené práce městu, vyúčtování, a bude se čekat na nový stavební zákon a schválení nového ÚP.

Zodpovídá: Borecký

3) Rozpočet OV

Pro rok 2024 je pro OV k dispozici 46.600,- Kč

4) Ukliďme Česko

V sobotu 6.4.2024 se Borek zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko. Všichni brigádníci budou vybaveni ke sběru odpadu v širším okolí našeho intravelánu. Pro brigádníky a zvláště děti bude připravené i malé občerstvení. Podrobnosti budou zveřejněny v příštím zápisu a na nástěnce v Borku.

Zodpovídá: Pilous

5) Dětské sportovní odpoledne 25.5.2024

OV pod vedením Míši Kourové připravuje na Hacáku dětské sportovní odpoledne. Žádáme, kdo má možnost zajistit nějaké drobné odměny za sportovní výkony (propagační předměty apod.) nabídněte na OV nebo přímo Míše.

Zodpovídí: Kourová

6) Antukové hřiště Hacák

OV schválil nákup zařízení pro natažení sítě na antukovém hřišti Hacák pro využívání hřiště k volejbalu a dalším síťovým sportům.

Zodpovídá: Borecký

ZÁPIS SCHŮZE OV ZE DNE 3.1.2024

Zúčastnění za OV: Michaela Kourová, Martin Borecký a František Pilous

Omluveni: Simona Nováková, Petr Švejda

1) Rekonstrukce parčíku
Stavba kontejnerového stání – dokončeno
Na jaře se očekává pokračování na parkové úpravě

Zodpovídá: Kourová

2) projekt Stodola Hacák

Projekt jako takový je dokončen, nyní se pracuje na přípravě rozpočtu a čeká na nový stavební zákon a schválení nového ÚP.

Zodpovídá: Borecký

3) Schválené projekty s finanční účastí města na rok 2024
vytvoření projektu na rekonstrukci rybníku Hacák
úprava fotbalového hřiště
rekonstrukce parčíku
vytvoření projektu rekonstrukce zkratky na nádraží
dokončení příprav projektu pro stavební povolení stodola Hacák

Zodpovídá: celý OV

4) Snížení počtu členů OV
Na lednovou schůzi se nedostavil žádný zájemce o členství v OV, požádáme tedy město o snížení počtu členů na 5.

Zodpovídá: Borecký

Zápis schůze OV ze dne 6.12.2023

Zúčastnění za OV: Michaela Kourová, Simona Nováková, Martin Borecký, Petr Švejda a František Pilous

Omluveni: Helena Jindrová, Jan Čáha, Nikola Greif

1) Rekonstrukce parčíku
Stavba kontejnerového stání – zahájena stavba v prosinci 2023
              
Zodpovídá: Kourová

2) projekt Stodola Hacák

Pokračuje podle připraveného a schváleného harmonogramu, projekt jako takový je v podstatě dokončen, nyní se čeká na nový stavební zákon a schválení nového ÚP.

Zodpovídá: Borecký

3) zabezpečení hřiště Hacák
OV se pokusí zajistit alespoň fotbalové hřiště proti vniknutí divokých prasat a jejich devastační aktivity na travnatém povrchu. Návrh je vybudovat kolem hřiště nízký, ale bytelný plot se samozavíracími vstupy. Pokud má někdo lepší nápad, prosíme o jeho sdílení.

Zodpovídá: Švejda

4) Silvestrovské pečení buřtů
Oblíbené a již tradiční setkání u pečených buřtů na ohni pořádané u a v Country Clubu U Čudy se bude konat v sobotu 30.12.2023 od 16 hodin.
Zodpovídá: Nováková

5) Plán akcí pro rok 2024
6.4.2024 – Akce ukliď Česko
30.4.2024 – Čarodějnice
červen 2024 – Dětský den
listopad 2024 – Vánoční tvoření pro děti
listopad/prosinec 2024 – rozsvěcení Vánočného stromu
prosinec 2024 – Silvestrovské pečení buřtů

6) Úprava počtu členů OV
Vzhledem k vytíženosti některých členů jsme se rozhodli snížit počet členů – OV tedy opouští Helena Jindrová, Honza Čáha a Nikol Greif. Děkujeme jim za práci kterou pro OV odvedli. Pokud by měl někdo zájem stát se aktivním členek OV, nechť se přijde přihlásit na lednovou schůzi, pokud nebudou zájemci, necháme oficiálně snížit počet členů z 9 na 5.

Plánované nákupy a práce z fondu OV

Obnova míčů a sportovních potřeb pro Hacák
Brigáda k údržbě vybavení dětského hřiště

Přehled termínů schůzí OV Borek 2024

Vždy 1.středu v měsíci tzn: 3.1.; 7.2.; 6.3.; 3.4.; 8.5.; 5.6.; 3.7.; 7.8.; 4.9.; 2.10.; 6.11.; 4.12. v 19,00 hod v country clubu U Čudy

Borek, Kabáty, Žampach