Zápis ze schůze OV ze dne 1.11.2023

Zúčastnění za OV:  Michaela Kourová, Simona Nováková, Nikola Greif, Martin Borecký, Petr Švejda a František Pilous

Omluveni: Helena Jindrová, Jan Čáha

1) rekonstrukce parčíku podle připraveného a naceněného projektu je rozdělena na dvě části:
      a) stavba kontejnerového stání – bude dokončeno v listopadu 2023
      b) obnova a úprava parkové úpravy – během roku 2024

Zodpovídá: Kourová

2) zkratka na nádraží

S Městem domluven stejný postup jako s projektem Stodoly Hacák – vlastními silami připravíme studii, která se v rámci OV a města odsouhlasí. Následně půjde na odsouhlasení na ČD/SŽ a po odsouhlasení bude s Městem domluveno vytvoření projektu. Pro studii je třeba nejdříve zaměřit pozemek.

Zodpovídá: Borecký

3) projekt Stodola Hacák

Pokračuje podle připraveného a schváleného harmonogramu
Zodpovídá: Borecký

4) Vánoční tvoření bude 27.11.2023 od 16:00, podrobnosti jsou zveřejněny v samostatné pozvánce na webu https://borek.martyho.net/2023/10/10/pozvanka-na-vanocni-tvoreni-s-detmi/

Zodpovídá: Kourová

5) zabezpečení hřiště Hacák
OV spolu s fotbalisty se pokusí vymyslet jak zajistit alespoň plochu fotbalového hřiště proti vniknutí divokých prasat a zabránit tak jejich devastačním aktivitám na travnatém povrchu, který je v plánu příští rok zrekonstruovat. Zatím nejlepší návrh je vybudovat kolem hřiště nízký, ale bytelný plot se samozavíracími vstupy. Pokud má někdo lepší nápad, prosíme o jeho sdílení.
Zodpovídá: Švejda

6) Silvestrovské pečení buřtů
Oblíbené a již tradiční setkání u pečených buřtů na ohni pořádané u a v Country Clubu U Čudy se bude konat v sobotu 30.12.2023 od 16 hodin.

Zodpovídá: Nováková

Zápis chůze OV ze dne 4.10.2023

Zúčastnění za OV:  Michaela Kourová, Simona Nováková, Nikola Greif, Helena Jindrová, Martin Borecký, Jan Čáha, Petr Švejda a František Pilous

1) Žádost o realizaci domluvených a slíbených projektů v roce 2024

Na základě zápisu z minulé schůze město byly podány 20.9.2023 žádosti na realizaci rekonstrukce parčíku, vytvoření projektu na zkratku na nádraží, vytvoření projektu na obnovu rybníku Hacák a materiál dorovnání fotbalového hřiště

Zodpovídá: Borecký, Kourová

2) Znovu připomenutá je žádost o změnu LED zdroje u dvou původních solárních lamp, aby byla zachována jednotná žlutá přirozená barva světla.

Zodpovídá: Pilous

3) výlet Posázavskou stezkou bude v sobotu 14.10.2023 od 9:30 – viz. samostatná pozvánka, potvrzen rozpočet na tuto akci.

Zodpovídá: Borecký, Čáha

4) projekt Stodola Hacák

Vytváření projektu pokračuje, aktuálně se počítá statika a připravují profese.
Zodpovídá: Borecký

5) Vánoční tvoření bude 27.11.2023 od 16:00, podrobnosti zveřejněny v samostatné pozvánce.

Zodpovídá: Kourová

6) Domluvené prořezání keřů a stromů na zvláště Dětském hřišti na Hacáku. Proběhnout by mělo do konce října 23.

Zodpovídá: Kourová

Pozvánka na vánoční tvoření s dětmi

Osadní výbor vás zve na vánoční tvoření s dětmi

KDY: 27.11.2023

KDE: Country club „U Čudy“

ČAS: od 16:00

Zveme všechny, kteří si chtějí vyrobit dekoraci (svíčky, ozdoby, věnce) a nasát vánoční atmosféru.

Uvítáme, když donesete různé dekorace, a případně i drobné nářadí jako nůžky či tavnou pistoli.

Z důvodu nevelkého prostoru prosíme o zaslání potvrzovací SMS, pokud se plánujete zúčastnit.

Michaela Kourová, tel. 723 843 067

Výlet posázavskou stezkou v sobotu 14.10.2023 od 9:30

osadní výbor vás všechny zve na podzimní pěší výlet posázavskou stezkou, který se bude konat

v sobotu 14.10.2023 od 9:30

Sraz bude v 9:30 u Obchůdku/vietnamce u můstku. Vyrazíme směr Žampach a dále do (Kamenného?) přívozu a dále po druhé straně řeky po Posázavské stezce do Pikovic. Tam je zamluveno místo v restauraci u Dolejších na oběd a dále možnost pro zájemce exkurze v pivovaru Pikovar.

Zápis schůze OV ze dne 6.9.2023

Zúčastnění za OV:  Michaela Kourová, Simona Nováková, Jan Čáha, Helena Jindrová, Martin Borecký a Petr Švejda

Omluveni: Nikola Greif, František Pilous

1) osvětlení BUS zastávky na Kam. přívoz
Osvětlení zredukováno, necháme nějakou dobu pak zhodnotíme, jestli se bude ještě více přitlumovat.

Zodpovídá: Borecký

2) nátěr mostové konstrukce
Hotovo, natřeno. Uzavíráme.

Zodpovídá: Pilous

3) Žádost o realizaci domluvených a slíbených projektů v roce 2024

Na město budou podány žádosti na

a) rekonstrukce parčíku podle připraveného a naceněného projektu, případně vč. kontajnerového stání(pokud se nepovede zrealizovat ještě v roce 2023)

b) zkratka na nádraží – vytvoření projektu

c) vytvoření projektu na celkovou obnovu rybníku Hacák, jeho přítoku, odtoku, hráze …

Zodpovídá: Kourová, Borecký

4) výlet Posázavskou stezkou bude v sobotu 14.10.2023 od 9:30 – viz. samostatná pozvánka, kde se do konce září dozvíte všechny podrobnosti

Zodpovídá: Borecký, Čáha

5) projekt Stodola Hacák

Městem bylo po schválení zadáno vytvoření projektu na stavbu místní klubovny Stodola Hacák projekční kanceláři. Na základě domluvy firmy s Městem nezní objednávka (a „cena za projekt“) jen na vytvoření izolovaného projektu, ale projekční firma má na starosti celkovou koordinaci dílčích částí projektu na stodolu, vrt na vodu, jímku na odpadní vodu, komunikaci se stavebním úřadem a dalšími institucemi. Cílem tohoto zvoleného přístupu je maximální efektivita – snížení vytížení lidí na úřadě a tím dosažení co nejlepšího časového harmonogramu k přípravě stavby samotné.

Zodpovídá: Borecký

6) Vánoční tvoření bude 27.11.2023 od 16:00, podrobnosti budou zveřejněny v samostatné pozvánce až se to přiblíží.

Zodpovídá: Kourová

Zápis schůze OV ze dne 3.8.2023

Zúčastnění za OV:  Michaela Kourová, Simona Nováková, Nikola Greif, Martin Borecký, Petr Švejda a František Pilous

Omluveni: Jan Čáha, Helena Jindrová

Aktivní body:

1) veřejné osvětlení

Urgence na výměnu světelného zdroje z bílé na žlutou barvu do dvou LED lam na obrátce ulice K Turyni x Horní a na konci ulice Ke statku.

Zodpovídá: Pilous

 2) osvětlení BUS zastávky na Kam. přívoz
žádost o redukci nepřiměřeně velké intenzity světla v uvedené zastávce

Zodpovídá: Borecký

3) nátěr mostové konstrukce
urgence dohodnutého nového nátěru konstrukce mostku do Borku u obchůdku.

Zodpovídá: Pilous

Informační body:

 • Žádost o realizaci domluvených a slíbených projektů v roce 2024 – park, zkratka na nádraží a obnova rybníku Hacák a jeho přítoku – bude oficiálně podána OV v září 2023
 • Údržba zeleně

Stále hledáme placeného brigádníka na trvalou spolupráci k údržbě veřejné zeleně v Borku na další roky. Nabízená odměna je 135,-Kč/hod nebo dle dohody.

 • Finanční rozpočet OV – aktuální zůstatek 7.000,-Kč
 • Připravované akce pro rok 2023:
 • Říjen 2023 – výlet Posázavskou stezkou
 • 28.10.2023 – Halloween pro děti
 • Listopad 2023 – Vánoční tvoření
 • 31.12.2023 – Silvestrovské pečení buřtů

Další schůze by měla být ve středu 6.9.2023 v 19,00 hod v country clubu U Čudy a všechny následné vždy první středu v měsíci.

Zápis schůze OV ze dne 7.6.2023

Zúčastnění za OV:  Michaela Kourová, Helena Jindrová, Martin Borecký, Petr Švejda, Nikola Greif

Omluveni: Jan Čáha, Simona Nováková, František Pilous

Aktivní body:

1) Parčík

Odhad na realizaci parčíku vč. kontajnerového stání je 1,2mil Kč. Kontajnerové stání se bude realizovat letos, na zbytek už nebudou nejspíš peníze. OV bude žádat v září 2023 aby bylo zbytek realizace zařazeno do rozpočtu 2024.

Zodpovídá: Kourová

2) Sportovní odpoledne

Účast byla hojná. Proběhly soutěže, jízda na koních, skákací hrad, ukázka kynologů z Jílového, a samozřejmě hasiči s pěnou. Touto cestou bych chtěla všem kteří se podíleli na odpoledním programu moc poděkovat. Myslím že se akce moc povedla. Uzavřeno.

Pěna na sportovním odpoledni

Zodpovídá: Kourová

3) Projekt stodola Hacák

Proběhly další konzultace se stavebním úřadem i Městem, projekt byl lehce poupraven, idea i vizáž zůstaly téměř nedotčené. Město poslalo oficiální poptávku na vytvoření projektové dokumentace.

Zodpovídá: Borecký

4) Osvětlení autobusové zastávky na Kamenný přívoz
Proběhla realizace, osvětlení je již v provozu od 9.6.2023. Uzavřeno.

Zodpovídá: Borecký

5) Okrasný keř k mostu
Keře zasazeny, zalévány. Uzavřeno.

Zodpovídá: Kourová

6) Houpačka Hacák
Houpačka koupena, naistalována. Uzavřeno.

Odpovídá: Borecký

7) Zkratka na nádraží
Městu se ozvali ze SŽDC, potvrdili předběžně že pošlou schválení záměru pronájmu a k němu oficiální podmínky, aby město mohlo vyhotovit projekt. Také s tímto stanoviskem už bude moci Město požádat vlastníka pozemku ČD o pronájem. Nabídli jsme Městu až přijdou podmínky, že vyhotovíme studii na podobu zkratky.

Zodpovídá: Borecký

8) osvětlení ulice K Turyni

Namontovány dvě nového LED solární lampy na cestu K Turyni. Uzavřeno.

Zodpovídá: Jindrová

9) workoutové hřiště

Základ dopadové plochy z hrubého kameniva je hotov, vlastní dopadová plocha nyní se „nechá sednout“ a za nějakou dobu bude provedeno dorovnání jemnějším. Uzavřeno.

Zodpovídá: Borecký

Informační body:

Další schůze by měla být VYJÍMEČNĚ druhou středu v měsíci 12.7.2023 v 19,00 hod v country clubu U Čudy a všechny následné vždy první středu v měsíci.

Dokončené workoutové hřiště

Povedlo se nám dokončit workoutové hřiště, nyní má už bezpečnou dopadovou plochu a lze ho tak oficiálně používat.

Trvalo to … pro vaší představu uvedu pár milníků

 • únor 2022 – nápad, konkrétní vybraná sestava, cenová nabídka
 • květen 2022 – schválení rozpočtu, oficiální objednání výroby a montáže
 • listopad 2022 – dodání a montáž herního prvku
 • zima 2023 – čekání na počasí, objednání a nakoupení materiálu na dokončení
 • květen – dokončení terénních úprav

Za hřiště můžeme poděkovat Městu, které zafinancovalo herní prvek, jeho montáž a další materiál nad rámec běžného rozpočtu pro naše osady, a v neposlední řadě i pár nadšencům, kteří věnovali svůj osobní čas (i dovolenou) a odpracovali zde dohromady cca 38 hodin práce!

ZÁPIS SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU 3.5.2023

Zúčastnění za OV:  Michaela Kourová, Helena Jindrová, Simona Nováková, Martin Borecký, Petr Švejda, František Pilous, Nikola Greif

Omluveni: Jan Čáha

Aktivní body:

1) Parčík

Neuspěl v Participačního rozpočtu města tzn. nebude z rozpočtu realizován. Potvrzená je realizace kontejnerového stání a město se pokusí nalézt peníze alespoň na realizaci nejdůležitějších vodních prvků k zajištění dobrého a plynulého odvodnění + spojené přípravné terénní práce.

Zodpovídá: Kourová

2) Sportovní odpoledne

proběhne na Hacáku 20.5.2023. Součástí budou hry a zábava pro děti s drobnými odměnami. Zároveň bude předvedení cvičení služební psi, hasiči s oblíbenou pěnou, přijdou koně a skákací hrad…Zároveň prosíme, zvláště maminky o pomoc s organizací jednotlivých „atrakcí“ (hlaste se u Michaely Kourové). Občerstvení pro děti je zajištěno (oblíbený párek v rohlíku a limo) za pořizovací náklady, přihlášené/soutěžící děti dostanou kupon na jednu limonádu zdarma.

Zodpovídá: Kourová

3) Projekt stodola Hacák

Proběhly první konzultace projekční firmy se stavebním úřadem.

Zodpovídá: Borecký

4) Revize a doplnění veřejného osvětlení

Zaslána urgence na Technickou zprávu.

Zodpovídá: Pilous

5) Zpomalovací retardér K nádraží
předáno na technický odbor k vyřízení

Zodpovídá: Pilous

6) Odpadkové koše
předáno na technický odbor k vyřízení

Zodpovídá: Pilous

7) Osvětlení a oprava BUS zastávky na Kam. přívoz
Ze strany realizační firmy nabídnuta varianta dát místo osvětlení zastávky lampu na sloup naproti přes silnici, s obavami jak „dosvítí“ lampa přes 3 pruhy a chodníky byla zvolena původní varianta osvětlení přímo zastávky. Městem předáno k realizaci.

Zodpovídá: Borecký

8) Okrasný keř k mostu
objednáno 3ks keře Vaigelia

Zodpovídá: Kourová

9) Rekonstrukce rybníka Hacák
Proběhlo jednání a místní šetření zástupců města, revize „rekonstrukce“ jezu/hráze na potoce odkud je napájen přítok. Aktuální stav shledán jako nevyhovující, proběhne jednání města s Lesy ČR, kteří měli jez opravit místo původně domluvené rekonstrukce Městem. Připomenul jsem plánovaný projekt na celkovou rekonstrukci Hacáku (od přítoku až po hráz rybníku), který nám byl přislíben před Covidem a byl „upozaděn“ spolu s mnoha dalšími věcmi. Pány starosty bylo přislíbeno navrácení na seznam s tím, že s vytvořením projektu se počítá jakmile se projekt rekonstrukce „Lázní“ přesune do fáze realizace, tj. předpokládáme zatím 2024.

Zodpovídá: Borecký

10) Houpačka Hacák
OV rozhodl o zakoupení nové kruhové houpačky pro děti, kterou neznámý vandal úmyslně poškodil.

11) Snížení počtu členů OV
V minulém zápisu jsme informovali o žádosti odstoupení Jany Berchtoldové z OV, nepodařilo se nám najít náhradu, nikdo se nepřihlásil, oslovení lidé neměli zájem. Z toho důvodů OV Borek, Kabáty a Žampach žádá zastupitelstvo města Jílové u Prahy o snížení počtu členů OV z 9 na 8 a vyřazení Jany Berchtoldové ze seznamu členů OV.

Informační body:

Údržba zeleně

Stále hledáme placeného brigádníka na trvalou spolupráci k údržbě veřejné zeleně v Borku na další rok/y. Nabízená odměna je 135,-Kč/hod nebo dle dohody.

Připravované akce pro rok 2023

 • 20.5.2023 – Sportovní odpoledne
 • Říjen 2023 – výlet Posázavskou stezkou
 • 28.10.2023 – Halloween pro děti
 • Listopad 2023 – Vánoční tvoření
 • 30.12.2023 – Silvestrovské pečení buřtů

Další schůze by měla být ve středu 7.6.2023 v 19,00 hod v country clubu U Čudy a všechny následné vždy první středu v měsíci.

Zavezení hornopožárského lomu Doubí sutí

Víte, že se plánuje zavézt hornopožárský lom Doubí sutí? Pokud byste se chtěli vyjádřit proti této akci, můžete tak učinit zde v petici:

https://www.petice.com/zavezeni_lomu_doubi

Nevíte kde to je, a jak to tam vypadá? Podívejte se třeba tady:

Vyhlídkové místo Sekaná skála
Krhanice
https://mapy.cz/s/lekunapadu

O této akci je článek na straně18 v aktuálních Jílovských novinách květen/2023

Borek, Kabáty, Žampach